Моят музикален избор за 2020 година – Част I. Поп

Продължавам с традиционната рубрика, в която представям моите любими албуми, появили се в пространството и достигнали до мен през годината.

За да обхванем повече музика, ще разделим този разбор на три условни части, като първата ще посветим на музиката с преобладаваща поп стилистика.